Bilgilendirme Toplantıları

Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversite’sinde her dönem başında kariyer rehberliği ve danışmanlığı bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Her üniversitede 5 toplantı düzenlenecek, her toplantıya 100 üniversite öğrencisi katılacaktır.

Toplantılar, merkezler ve merkezlerin üniversite öğrencilerine sundukları hizmetler hakkında farkındalık oluşturulmasına hizmet edecektir. Toplantılara toplam en az 2.000 üniversite öğrencisinin katılması beklenmektedir.

Menü