Bilgilendirme Toplantıları

Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversite’sinde her dönem başında kariyer rehberliği ve danışmanlığı bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Her üniversitede 5 toplantı düzenlenecek, her toplantıya 100 üniversite öğrencisi katılacaktır.

Toplantılar, merkezler ve merkezlerin üniversite öğrencilerine sundukları hizmetler hakkında farkındalık oluşturulmasına hizmet edecektir. Toplantılara toplam en az 2.000 üniversite öğrencisinin katılması beklenmektedir.