Girişimcilik Yarışmaları

TRC3 Bölgesi’nde yaşayan gençler arasında girişimcilik kültürünün özendirilmesi amacıyla iş planları temelinde biri genç girişimciler, diğeri genç kadın girişimciler olmak üzere toplam 250 gencin katılacağı 2 girişimcilik yarışması düzenlenecektir.

Her bir girişimcilik yarışmasından 3 başarılı adaya (toplam 6 aday), ilk elden deneyim kazanmaları ve işgücü piyasasındaki rekabet güçlerinin arttırılması için Türkiye’nin diğer illerindeki ilgili işletmelerde 1 ay staj yapma fırsatı sağlanacaktır.